kungsholmen.hyrabostad-sverige.se: Bostad i Norr Mälarstrand

Bostad i Norr Mälarstrand

Norr Mälarstrand löper från Stadshuset till Rålambshovsparken och via Rålambshovsleden till Lindhagensplan. Gatan är en cirka 1600 meter lång och fick sitt namn vid namnrevisionen år 1885. Gatan planerades redan 1863–1864 och började mot slutet av 1880-talet anläggas framför dåvarande Karolinska Institutet och Kungliga Myntet. Midsommar 1923 invigdes Stockholms stadshus vid Norr Mälarstrands östra slut. År 1930 antogs en ny stadsplan för den här delen av Kungsholmen och Norr Mälarstrand förvandlades till en paradgata. Nya huskroppar byggdes med kortsidorna ut mot Riddarfjärden av framstående arkitekter som Nils Einar Eriksson, Björn Hedvall, Cyrillus Johansson, Birger Borgström och Ture Ryberg. Längs Norr Mälarstrands finns flera restauranger och caféer såsom Orangeriet, Mälarpaveljongen, Trattorian, The green queen och Petit France.

Icon CO2 neutral website English transparent.png