kungsholmen.hyrabostad-sverige.se: Bostad i Kungsholmsgatan

Bostad i Kungsholmsgatan

Kungsholmsgatan går från Klarabergsgatan till Kronobergsparken i en ost-västlig riktning. Kungsholmsgatan fick sitt nuvarande namn vid namnrevisionen 1885 och hette tidigare Stora Kungsholmsgatan. ”Stora” tyder på att gatan var en viktig gata på Kungsholmen. Stockholms Polishus ligger på Kungsholmsgatan 33-48 och år 1911 stod huset klart för inflyttning. Tidigare var även Säkerhetspolisen inhyst i husen, men sedan de blev en egen myndighet har de flyttats till Solna. Kronobergsparken hette tidigare Kronoberget. Parken består till stor del av en kulle, 40,3 m.ö.h. och är högsta punkten i hela stadsdelen.

Icon CO2 neutral website English transparent.png